logo

סדנאות אימפקט הן כלי רב עוצמה. מי שעבר אותן – יודע!
מי ששמע את הפודקאסט – יכול לשער!
אנחנו מזמינים אתכם לבדוק בעצמכם
את לוח הסדנאות המתעדכן שלנו לשנה הקרובה.

סדנאות אימפקט הן כלי רב עוצמה.
מי שעבר אותן – יודע!
מי ששמע את הפודקאסט – יכול לשער!
אנחנו מזמינים אתכם לבדוק בעצמכם
את לוח הסדנאות המתעדכן שלנו
לשנה הקרובה.