logo

בית הספר למנהיגות תודעתית | טל בשן

ארגז הכלים

למאמנים ומטפלים

סדנת ארגז הכלים למטפלים ומאמנים של בית הספר למנהיגות תודעתית יוצאת סוף סוף לדרך.

לאחר למעלה מ 20 שנים של פעילות
בהם הועבר מודל המנהיגות התודעתית
של אימפקט לאלפי אנשים
ששינו בעזרתו את חייהם האישיים והניהוליים.
הבשיל המודל לכדי שיטה ברורה, מובנת
ופורצת דרך הניתנת להעברה. 

תחת רוח זו ומתוך רצון עז להפיץ את המודל לקהל רחב יותר של אנשים החפצים בשינוי
נפתח בית הספר למנהיגות תודעתית
ששם לעצמו למטרה להכשיר מנחים
בעלי שיעור קומה שיוכלו לעשות שימוש במודל
ולהעביר חניכים רבים ככל הניתן את התהליך העוצמתי ומשנה החיים.

אז אם אתם מנחים, מטפלים, מאמנים, יועצים ארגוניים או מובילי תהליך שינוי והתפתחות מכל סוג שהוא, התהליך הזה הזו בשבילכם.

סדנת ארגז הכלים של בית הספר למנהיגות תודעתית הינה סדנת דגל, ללא מעצורים בה נלמד את כל מה שאנחנו יודעים, כדי לאפשר לכם להעביר את זה הלאה.

אנו פונים למי מבוגרי הקורס הבסיסי שלנו
(5 ימים) החפצים ללמוד את רזי השיטה
על כל עומקה ורוחבה ולהמשיך בהתפתחות האישית שלהם,
להצטרף אלינו לסדנת מנחים מרתקת,
מאתגרת ומעמיקה בה ילמדו כל המודלים בצורה הרחבה ביותר הן בפן התאורטי
והן בפן המעשי .

עם סיום ההכשרה יוכלו בוגרי קורס המנחים ללמד את השיטה על פי עקרונות המודל ולהפיצה תוך קיום מערכת יחסים עסקית
עם בית הספר למנהיגות תודעתית.

אנו פונים למי מבוגרי הקורס הבסיסי שלנו (5 ימים) החפצים ללמוד את רזי השיטה על כל עומקה ורוחבה ולהמשיך בהתפתחות האישית שלהם, להצטרף אלינו לסדנת מנחים מרתקת, מאתגרת ומעמיקה בה ילמדו כל המודלים בצורה הרחבה ביותר הן בפן התאורטי והן בפן המעשי .

עם סיום ההכשרה יוכלו בוגרי קורס המנחים ללמד את השיטה על פי עקרונות המודל ולהפיצה תוך קיום מערכת יחסים עסקית עם בית הספר למנהיגות תודעתית.

סדנת המנחים כוללת 24 מפגשים בהם נמשיך את ההתפתחות האישית שלנו,
נעמיק בהכרות עם עצמנו, נרד לרזי השיטה ונלמד את הדרך להעביר אותם הלאה ולהשפיע. ההשתתפות בקורס המנחים כוללת קהילה תומכת, ייעוץ וילווי מקצועי לצד חומרי לימוד
וכל הכלים הדרושים להעברת סדנאות וכלי אימפקט.

בסיום 12 המפגשים הראשונים תינתן תעודת בוגר קורס מנחים.
בסיום 12 מפגשי הפרקטיקום תינתן תעודת בוגר פרקטיקום.

סדנת המנחים כוללת 24 מפגשים בהם נמשיך את ההתפתחות האישית שלנו, נעמיק בהכרות עם עצמנו, נרד לרזי השיטה ונלמד את הדרך להעביר אותם הלאה ולהשפיע. ההשתתפות בקורס המנחים כוללת קהילה תומכת, ייעוץ וילווי מקצועי לצד חומרי לימוד וכל הכלים הדרושים להעברת סדנאות וכלי אימפקט.

בסיום 12 המפגשים הראשונים תינתן תעודת בוגר קורס מנחים.
בסיום 12 מפגשי הפרקטיקום תינתן תעודת בוגר פרקטיקום.

סדנת המנחים מחולקת לשלושה חלקים

5 מפגשים רצופים במתכונת אינטנסיבית

7 מפגשי חד שבועיים

12 מפגשי פרקטיקום*

*(חצי יום פעם בחודש)
לתרגול ותמיכה בתהליכי ההדרכה.