logo

המתנה הטובה ביותר שתוכלו לתת

לעצמכם

בית הספר למנהיגות תודעתית נוסד מתוך אמונה עמוקה שכולנו
מסוגלים להנהיג את חיינו וכי יש דרך ברורה ופשוטה להשיג זאת.
אנחנו יוצאים עם אלו שמצטרפים אלינו למסע מובנה, סוער
ועמוק שכל תכליתו לאפשר לבוגרינו חופש בחירה מוחלט וכלים
לחיות את החיים שהם רוצים לחיות. בנינו במשך שני עשורים
מודל פשוט ומדויק המאתר את ההתניות המגבילות אותנו ואת
הדרך לשנותם.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לדרך.

ברוכים הבאים

 טל בשן

מייסד בית הספר למנהיגות תודעתית

בית הספר למנהיגות תודעתית נוסד מתוך אמונה עמוקה שכולנו מסוגלים להנהיג את חיינו וכי יש דרך ברורה ופשוטה להשיג זאת.
אנחנו יוצאים עם אלו שמצטרפים אלינו למסע מובנה, סוער ועמוק שכל תכליתו לאפשר לבוגרינו חופש בחירה מוחלט וכלים לחיות את החיים שהם רוצים לחיות. בנינו במשך שני עשורים מודל פשוט ומדויק המאתר את ההתניות המגבילות אותנו ואת הדרך לשנותם.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לדרך.

ברוכים הבאים

 טל בשן

מייסד בית הספר למנהיגות תודעתית

לאלו שממש רוצים

לאלו שמעוניינים לפרוץ דרך

לאלו שמוכנים לוותר על הנוחות ועיגול הפינות

לאלו אנחנו מחכים,

ממש מחכים!

הבוגרים שלנו ממליצים

ארגונים שעשינו בהם אימפקט

השינוי מתחיל כאן

אם הזמן שלכם לשינוי הגיע. מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

אם הזמן שלכם לשינוי הגיע.
מלאו את הפרטים ונחזור אליכם